NEBOJŠA ŠARAC

NEBOJŠA ŠARAC

ADVOKAT

11 000 Beograd, Admirala Geprata 17
+381 (11) 2656263
+381 (63) 7726478

Nebojša je u advokaturi od 2003. godine, prvo kao advokatski pripravnik, a potom kao advokat. Bavi se izradom svih vrsta pravnih akata, savetovanjem i zastupanjem pravnih i fizičkih lica pred svim sudovima (opšte i posebne nadležnosti), državnim i drugim organima, kao i savetovanjem i zastupanjem u postupcima vansudskog rešavanja sporova. Upisan je u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

OBRAZOVANJE:

Nebojša je diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sertifikati i dozvole:

  • Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih
  • Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica