DRAGANA JOVANOVIĆ

DRAGANA JOVANOVIĆ

ADVOKAT & MEDIJATOR

11 000 Beograd, Admirala Geprata 17
+381 (11) 2656263
+381 (64) 3773669

Dragana je u advokaturi od 2010. godine, prvo kao advokatski pripravnik, a potom kao advokat. Bavi se izradom svih vrsta pravnih akata, savetovanjem i zastupanjem pravnih i fizičkih lica pred svim sudovima (opšte i posebne nadležnosti), državnim i drugim organima, kao i savetovanjem i zastupanjem u postupcima vansudskog rešavanja sporova. Upisana je u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Kao medijator, bavi se medijacijom u svim vrstama sporova, a prvenstveno je zainteresovana za medijaciju u privrednim sporovima, radnim sporovima i sporovima iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja. Upisana je u Registar medijatora Ministarstva pravde.

OBRAZOVANJE:

Dragana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, na pravosudnom smeru.

Završila je osnovnu obuku za medijatora i više specijalizovanih obuka iz oblasti medijacije, uključujući:

  1. Specijalizovanu obuku za posredovanje u privrednim sporovima,
  2. Specijalizovanu obuku za posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,
  3. Specijalizovanu obuku ToT I – Trening za trenere osnovne obuke.

Govori engleski i španski jezik.

Sertifikati i dozvole:

  • Dozvola za posredovanje (medijaciju) Ministarstva pravde
  • Sertifikat (HELP Certificate) Saveta Evrope “Imovinska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima”
  • Sertifikat (HELP Certificate) Saveta Evrope “Poslovanje i ljudska prava”
  • ITC ILO Certificate of Participation “Skills for effective dispute resolution”
  • Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih
  • Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica