Uslovi korišćenja

(ažurirano 15.10.2020. godine)

1. UVODNE ODREDBE


Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) se odnose na korišćenje web stranice https://advokat-medijator.rs (u daljem tekstu: Web stranica) na kojoj su predstavljeni ADVOKATI ŠARAC NEBOJŠA i JOVANOVIĆ DRAGANA, oboje sa sedištem advokatske kancelarije u Beogradu, Admirala Geprata 17, i članovi njihovog tima (u daljem tekstu: Advokati Šarac & Jovanović).

Posetom našoj Web stranici prihvatate ove Uslove i preuzimate obavezu da postupate saglasno istim. Ukoliko ovi Uslovi nisu prihvatljivi za Vas, molimo Vas da ne pristupate ovoj Web stranici.

Advokati Šarac & Jovanović zadržavaju pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili izmene forme, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmene i/ili dopune ove Uslove, te molimo da prilikom svakog uvida u ove Uslove proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje.


2. PRAVILA KORIŠĆENJA WEB STRANICE


Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj protivno svrsi radi koje su objavljeni, odn. učinjeni dostupnim, kao i svaki vid korišćenja Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi, a koji je u suprotnosti sa relevantnim propisima.

Zabranjen je svaki vid korišćenja Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi na način kojim se povređuje bilo koje pravo intelektualne svojine Advokata Šarac & Jovanović, vlasnika stranice ili autora.

Zabranjen je svaki pristup informacionim tehnologijama i sistemima kojima se omogućava pristup i održavanje Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi.

Zabranjena je svaka upotreba Web stranice radi lažnog predstavljanja, a posebno na način na koji se lažno prikazuje povezanost sa Advokatima Šarac & Jovanović.

Zabranjena je upotreba Web stranice na način na koji se narušava dostojanstvo lica, osnovna ljudska prava, a posebno pravo na privatnost lica.

Zabranjeno je neovlašćeno prikupljanje i čuvanje podataka sadržanih na ovoj Web stranici, kao i upotreba ove Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi na način na koji se omogućava prenos i postavljanje malvera, virusa i drugih malicioznih sistema.

U slučaju saznanja o preduzimanju bilo koje od prethodno navedenih radnji i ponašanja i/ili bilo kojih drugih radnji koje nisu u saglasnosti sa relevantnim propisima, zadržavamo pravo da Vam ograničimo ili onemogućimo pristup Web stranici i da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima, dostavimo nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Osim toga, zadržavamo pravo da potražujemo naknadu svake štete koja za nas nastane povodom i/ili u vezi sa nepravilnim i/ili nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi, odn. sa bilo kojim načinom korišćenja ove Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi, a koji je u suprotnosti sa relevantnim zakonskim propisima i/ili ovim Uslovima.


3. INTELEKTUALNA SVOJINA


Web stranica i sadržaj koji se na njoj nalazi predstavljaju intelektualnu svojinu Advokata Šarac & Jovanović, vlasnika stranice i autora, koji Vam ovim putem omogućavaju isključivo ograničeno i neprenosivo pravo korišćenja Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi. Status Advokata Šarac & Jovanović, vlasnika stranice i autora kao imaoca prava intelektualne svojine na Web stranici i sadržajima koji se na njoj nalaze mora biti priznat u svakom trenutku.

Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, dopuna i/ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja koji se na njoj nalazi, kao i bilo koji drugi oblik objavljivanja i/ili stavljanja u promet Web stranice bez saglasnosti Advokata Šarac & Jovanović, vlasnika stranice i autora.

Zabranjen je bilo koji oblik neovlašćenog korišćenja znaka i/ili imena Advokata Šarac & Jovanović.


4. OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI


Svi podaci koji se nalaze na ovoj Web stranici su objavljeni u skladu sa zakonom, statutom i kodeksom i nisu namenjeni reklamiranju Advokata Šarac & Jovanović, odn. advokatske kancelarije, advokata, pripravnika, saradnika ili medijatora koji su predstavljeni na ovom sajtu, već su objavljeni, jedino i isključivo, kao obaveštenje postojećim klijentima i stranama u sporu.

Web stranica sadrži opšte informacije o našim oblastima rada, članovima tima, kao i opšte prikaze i mišljenja o zakonskim i podzakonskim propisima, novostima ili događajima u vezi sa našim delokrugom rada. Sve informacije koje su objavljene na ovoj Web stranici objavljene su jedino i isključivo u informativne svrhe.

Sadržaj koji je objavljen na ovoj Web stranici ne predstavlja pravni ili drugi savet, preporuku ili uputstvo. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za lica koja nešto učine, ne učine ili propuste da učine oslanjajući se na sadržaj objavljen na ovoj Web stranici. Napominjemo da se sadržaj koji je objavljen na ovoj Web stranici ne smatra osnovom za stvaranje odnosa advokat – klijent, kao ni bilo kakvog drugog ugovornog odnosa sa Advokatima Šarac & Jovanović.

Nastojimo da redovno ažuriramo informacije koje se nalaze na ovoj Web stranici, te u skladu sa tim možemo izmeniti, ispraviti, dopuniti i/ili obrisati sadržaj sa ove Web stranice, bez prethodnog obaveštavanja. Uprkos navedenom, ne garantujemo tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici.

Takođe, nastojimo da omogućimo najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice, ali ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost, odn. zaštitu Web stranice od malvera, virusa i/ili grešaka. Saglasno tome, obaveštavamo Vas da ste dužni i odgovorni da preduzmete sve mere zaštite Vašeg računara i sistema konfiguracije. U meri u kojoj je to dopušteno u skladu sa relevantnim propisima, nismo odgovorni za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i/ili neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa ovoj Web stranici.

Ova Web stranica može sadržati linkove ka spoljnim veb stranicama i obrnuto. Nismo odgovorni za sadržaj tih spoljnih veb stranica i odričemo se svake odgovornosti u vezi sa njima.

Slanje poruka putem elektronske pošte nas ni u kom smislu ne obavezuje, te Vas molimo da nam ne dostavljate bilo kakvu dokumentaciju, poverljive ili osetljive informacije bez naše prethodne i izričite dozvole. Pravne savete ili mišljenja ne dajemo putem telefona ili elektronske pošte.

Prethodni rezultati ne garantuju sličan krajnji ishod.


5. POLITIKA PRIVATNOSTI / ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Advokati Šarac & Jovanović primenjuju sve relevantne propise koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

U tom smislu, nemamo interes da Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u bilo koje druge svrhe, osim svrhe radi koje su nam ti podaci dostavljeni, radi pružanja pravne pomoći zbog koje ste nas angažovali, odn. obavljanja naše profesionalne delatnosti i izvršenja naših i/ili vaših ugovornih obaveza, radi odgovora na Vaš upit koji ste nam dostavili putem komunikacionih kanala na našoj Web stranici ili drugim putem i radi odabira kandidata koji su se prijavili za radno mesto ili drugu vrstu stručnog angažovanja kod nas.

Isto tako, nemamo interes da prikupljamo više podataka nego što je neophodno niti imamo interes da podatke obrađujemo duže nego što je to potrebno s obzirom na svrhu obrade.

Više o politici privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti možete pročitati ovde.


6. UPOTREBA KOLAČIĆA


Ova Web stranica koristi kolačiće, i to:

  • neophodne kolačiće, iz razloga što bez njih nije moguće pravilno funkcionisanje veb stranice (npr. pravilno učitavanje stranice, prikazivanje sadržaja, navigacija na stranici) i
  • kolačiće treće strane, iz razloga što Web stranica sadrži linkove ka drugim veb stranicama. Kolačići treće strane su svi oni kolačići koje sadrži veb stranica kojoj ste preko tog linka pristupili, a na koje kolačiće se primenju pravila privatnosti treće strane.

Korišćenje Web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko želite da isključite kolačiće, to možete učiniti posredstvom menija veb pregledača koji koristite.

Više o kolačićima možete pročitati ovde.


7. PITANJA I SUGESTIJE


Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili sugestije vezano za ove uslove korišćenja, možete nas kontaktirati na e-mail adresu office@advokat-medijator.rs