Javne nabavke

Savetovanje i zastupanje ponuđača u postupcima javnih nabavki obuhvata:

  • savetovanje i zastupanje u postupku po zahtevu za zaštitu prava ponuđača i
  • savetovanje i zastupanje u upravnom sporu.

U zavisnosti od dogovora i potreba stranke, moguće je i prikupljanje dokumentacije potrebne za upis u Registar ponuđača i/ili učestovanje u postupku javne nabavke.

Postupak zaštite prava predstavlja postupak pravne zaštite povodom postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, postupka za dodelu ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatna partnerstva i koncesije, kao i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom, koji čine:

  • prethodni postupak, koji sprovodi naručilac i
  • postupak pred Republičkom komisijom.

Postupak zaštite prava se pokreće podnošenjem Zahteva za zaštitu prava, kojim se ukazuje na povrede propisa. Više o zahtevu za zaštitu prava možete pročitati ovde.