Stečaj i reorganizacija

Stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom.

Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Savetovanje i zastupanje obuhvata:

  • pripremu i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka / postupka reorganizacije,
  • savetovanje i zastupanje u stečajnom postupku i organima stečajnog postupka i
  • savetovanje i zastupanje pred Fondom solidarnosti.