Sporovi

Savetovanje i zastupanje stranaka u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima, pred sudovima opšte i posebne nadležnosti obuhvata:

  • pokretanje svih vrsta parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka,
  • sastav svih vrsta podnesaka (tužbe, predlozi, žalbe, prigovori, predlozi za ponavnjanje postupka, revizije, ustavne žalbe)
  • zastupanje na ročištima za glavnu raspravu.