Privredno pravo

Savetovanje i zastupanje u oblasti privrednog prava obuhvata:

 • savetovanje i zastupanje u svim sudskim postupcima,
 • savetovanje i zastupanje u postupcima vansudskog rešavanja sporova (medijacija, arbitraža),
 • izradu svih ugovora u privredi,
 • izradu pravno – dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports) i
 • savetovanje i zastupanje u likvidacionim postupcima i izradom svih pratećih dokumenata.

Savetovanje i zastupanje u oblasti privrednog prava, takođe, obuhvata izradu svih pravnih akata koji se odnose na osnivanje i registraciju privrednih subjekta, uključujući:

 • izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva i pravilnika,
 • promenu članova i lica ovlašćenih za zastupanje,
 • promenu sedišta privrednog subjekta,
 • promenu poslovnog imena privrednog subjekta,
 • promenu pretežne delatnosti privrednog subjekta i
 • statusne promene.