Porodično i nasledno pravo

PORODIČNO PRAVO

Savetovanje i zastupanje stranaka u oblasti porodičnog prava, uključuje:

  • savetovanje i zastupanje u postupku razvoda braka (sporazumni i po tužbi),
  • savetovanje i zastupanje u postupku povodom zakonskog izdržavanja, vršenja roditeljskog prava i viđanja deteta,
  • savetovanje i zastupanje u postupku radi utvrđivanja očinstva, 
  • izradu bračnih ugovora i
  • izradu svih vrsta sporazuma (sporazum o deobi bračne tekovine i sporazum o vršenju roditeljskog prava).

NASLEDNO PRAVO

Savetovanje i zastupanje u oblasti naslednog prava obuhvata izradu ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o raspodeli imovine za života, kao i savetovanje i zastupanje u:

  • ostavinskim postupcima,
  • postupcima povodom poništaja testamenta i
  • postupcima povodom raskida / poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju.