Nepokretnosti i svojinski odnosi

Savetovanje i zastupanje u ovoj oblasti obuhvata:

  • savetovanje i izradu svih vrsta predugovora, ugovora i sporazuma (kupoprodaja, građenje, poklon, razmena, deoba i zakup),
  •  izradu pravno – dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports) 
  • savetovanje i zastupanje u sudskim (parničnim i vanparničnim) postupcima u vezi sa nepokretnostima,
  • savetovanje i zastupanje pred službom za katastar nepokretnosti u postupcima povodom upisa prava svojine, upisa zabeležbi, uspostavljanja, upisa i brisanja hipoteke i
  • savetovanje i zastupanje u postupcima pred poreskim organima (porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava, porez na kapitalnu dobit).