Medijacija i arbitraža

MEDIJACIJA

Medijacija je postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć medijatora koji stranama pomaže da postignu sporazum. Više o medijaciji možete pročitati ovde.

Advokati Šarac & Jovanović se bave savetovanjem i zastupanjem stranaka u postupku medijacije.

Članovi našeg tima su licencirani medijatori, koji se bave medijacijom u svim vrstama sporova, uključujući:

  • privredne sporove,
  • sporove iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,
  • radne sporove i
  • naknadu štete.

ARBITRAŽA

Arbitraža se može ugovoriti za rešavanje imovinskog spora o pravima kojima stranke slobodno raspolažu, osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda.

Rešavanje spora, po pravilu, organizuje stalna arbitražna institucija, s tim što stranke mogu da se sporazumeju da njihov spor rešava i ad hoc arbitraža.

Advokati Šarac & Jovanović se bave savetovanjem i zastupanjem u:

  • arbitražnim postupcima,
  • postupcima povodom poništaja arbitražne odluke,
  • postupcima radi priznanja i izvršenja strane arbitražne odluke pred domaćim sudovima i
  • sastavljanjem arbitražnih klauzula u ugovorima koji se zaključuju u privredi.