Krivično pravo

 Savetovanje i zastupanje u krivičnim postupcima (pred svim sudovima i tužilaštvima) obuhvata:

  • odbranu okrivljenih u svim fazama postupka,
  • zastupanje oštećenih u krivičnom postupku,
  • odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela u svim fazama postupka i
  • zastupanje maloletnih oštećenih.