Nasledno pravo

Savetovanje i zastupanje u oblasti naslednog prava obuhvata izradu ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o raspodeli imovine za života, kao i savetovanje i zastupanje u:

  • ostavinskim postupcima,
  • postupcima povodom poništaja testamenta i
  • postupcima povodom raskida / poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju.