Arbitraža

Arbitraža se može ugovoriti za rešavanje imovinskog spora o pravima kojima stranke slobodno raspolažu, osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda.

Rešavanje spora, po pravilu, organizuje stalna arbitražna institucija, s tim što stranke mogu da se sporazumeju da njihov spor rešava i ad hoc arbitraža.

Advokati Šarac & Jovanović se bave savetovanjem i zastupanjem u:

  • arbitražnim postupcima,
  • postupcima povodom poništaja arbitražne odluke,
  • postupcima radi priznanja i izvršenja strane arbitražne odluke pred domaćim sudovima i
  • sastavljanjem arbitražnih klauzula u ugovorima koji se zaključuju u privredi.